Notify Message
Roster

(@DeSyreni)Dhalia Eidolon

Level 750 Dark Elf Dragonknight
Played by @DeSyreni
Primary Spec
Dps